Vet du varför du äter?

När du vet varför du äter har du förutsättningarna för att skapa nya vanor som gör vardagen lite lättare.

Gör testet och få en analys av ditt ätmönster.

Fyra olika ätmönster, vilket är ditt?

Det här testet är baserat på The Three-Factor Eating Questionnaire (TEFQ) med vissa kompletterande frågor som, av erfarenhet, kan visa på fler ätmönster.

Välj det svarsalternativ som passar bäst. Det finns inga rätt eller fel utan du gör testet för att få mer insikt kring ditt ätmönster och hur det kan påverka din hälsa.